Politika varstva osebnih podatkov

1. UVODNE INFORMACIJE
Storck Adria jemlje varovanje vaših osebnih podatkov zelo resno in zbira, obdeluje in uporablja vaše podatke skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ta Politika temelji na veljavni relevantni zakonodaji, predvsem na Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

V tej Politiki varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju Politika) opredeljujemo na kakšen način zbiramo vaše osebne podatke, za katere namene jih zbiramo ter kako jih varujemo. Prav tako boste v tej politiki našli pojasnila o morebitnem posredovanju vaših osebnih podatkov in pravicah, ki jih lahko uveljavljate.
2. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKV
Ta Politika se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani Storck Adria d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ˝Storck Adria˝, ˝mi˝, ˝nas˝).

Storck Adria je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te Politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te Politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na kateregakoli od spodnjih kontaktov:
 1. a) e-mail: dataprotection@si.storck.com
 2. b) tel. št. 01 24 43 750
 3. c) Storck Adria d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana, s pripisom ˝varstvo osebnih podatkov˝.
3. UPORABA POLITIKE
Ta Politika velja za:
 1. a) uporabo naše spletne strani https://www.storck.si/sl/ (v nadaljevanju spletna stran),
 2. b) povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte ali spletnih obrazcev,
 3. c) naročila naših izdelkov,
 4. d) uporabo platform družbenih in socialnih medijev preko vtičnikov, ki jih ponuja Storck Adria na svoji spletni strani,
 5. e) udeležbo na naših nagradnih igrah.
4. DEFINICIJE
Na tem mestu najdete osnovne definicije, ki jih uporabljamo v Politiki.

Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka pa tudi identifikatorji, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, gospodarsko, duševno, kulturno ali družbeno identiteto posameznika, ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.
5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vnaprej opredeljenih namenov. Pri obdelavi skrbimo, da zberemo zgolj tiste podatke, ki jih zares potrebujemo, da dosežemo opredeljene namene. Več o namenih obdelave osebnih podatkov si lahko preberete v točki 5.3. Politike.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naše spletne strani, povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršenkoli drug način, s katerim nam posredujete vaše osebne podatke).

Vaše osebne podatke pridobimo tudi iz javno dostopnih podatkovnih evidenc (kot npr.AJPES).
5.1. Osebni podatki, ki jih zbiramo?
Storck Adria o vas zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:
 1. a) Osnovni identifikacijski podatki (ime, priimek, naslov),
 2. b) Osnovni kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),
 3. c) Podatki, ki so potrebni za izvedbo nagradne igre (ker izvajamo različne nagradne igre, boste o tem katere osebne podatke bomo obdelovali za namene nagradne igre obveščeni v ločenem obvestilu),
 4. d) Podatki o vaši napravi, ki jih zbiramo ob uporabi spletnega mesta (zbiramo vaš IP naslov, vrsto in obseg elementov, ki ste jih obiskali ter datum in uro obiska) – te podatke pridobivamo s pomočjo piškotkov,
 5. e) Podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila pravnih oseb (podatki kontaktne osebe; ime, priimek, e-mail naslov),
 6. f) Podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila fizičnih oseb (ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-mail).
Podatke pod točko d) zbiramo preko vaše uporabe spletne strani, vendar pa je uporaba spletne strani mogoča tudi brez posredovanja osebnih podatkov. Nikakor pa niste dolžni dostopati do te spletne strani niti posredovati osebnih podatkov. Zagotavljanje osebnih podatkov tudi ni potrebno, da bi sklenili pogodbo. V primeru, da ne zagotovite osebnih podatkov, ni nikakršnih negativnih posledic, lahko pa se zgodi, da določenih posebnih funkcij te spletne strani ne boste mogli uporabljati.
5.2. Pravna podlaga za obdelavo
Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Zakonodaja omogoča več vrst pravnih podlag, in sicer:
 1. a) Obdelava na podlagi pogodbe. Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar je takšna obdelava potrebna za sklenitev in izvedbo pogodbe.
 2. b) Obdelava na podlagi privolitve. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar v to izrecno privolite. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za odločitev. Prav tako imate možnost to privolitev kadarkoli preklicati.
 3. c) Obdelava na podlagi zakonitega interesa. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kadar imamo za to zakoniti interes. Informacije o tem kdaj obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, so vam na voljo v točki 5.3. te Politike. V primeru takšne obdelave imate pravico do ugovora (več o tej pravici v točki 10. Politike).
 4. d) Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo kadar takšno obdelavo zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (tako nam npr. davčna zakonodaja narekuje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.
Ali je posredovanje osebnih podatkov obvezno?

Posredovanje osebnih podatkov je obvezno zgolj v določenih primerih, in sicer kadar obdelavo osebnih podatkov zahteva zakon (podrobneje o tem v točki d) zgoraj).

Kadar nam osebne podatke posredujete na podlagi pogodbe (točka a) zgoraj), je posredovanje takšnih osebnih podatkov prostovoljno. V primeru, da nam vaših osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev oz. izvršitev pogodbe, ne posredujete, pa vam sklenitve in izvršitve pogodbe ne moremo zagotavljati.

Kadar nam osebne podatke posredujete na podlagi privolitve (točka b) zgoraj) je posredovanje teh podatkov vedno prostovoljno. V primeru, da privolitve ne podate, do obdelave osebnih podatkov ne pride, zaradi česar obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati (sem spada sodelovanje v nagradnih igrah).
5.3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj za namene, ki so vnaprej opredeljeni, določeni in zakoniti. Pri Storck Adria vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na načine, ki niso združljivi s temi nameni.

Nameni, za katere uporabljamo vaše osebne podatke, so opredeljeni na spodnjem seznamu, pri čemer lahko vaše osebne podatke uporabljamo za enega ali več namenov. V primeru, da se pojavi potreba po nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas, kadar bo to potrebno, zaprosili za privolitev.

Seznam namenov obdelave osebnih podatkov:
 1. a) Sprejem in izvršitev naročila naših izdelkov.
 2. b) Komunikacija glede povpraševanj, ne glede na to ali je takšno povpraševanje izvedeno preko e-pošte, navadne pošte ali preko telefona. Komunikacijo z vami zagotavljamo na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in pospeševanje uspešnega poslovanja podjetja.
 3. c) Komunikacija s službo za podporo potrošnikov glede naših izdelkov preko spletnega obrazca, ki je na voljo na naši spletni strani (https://www.storck.si/sl/kakovost/). To komunikacijo zagotavljamo na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in pospeševanje uspešnega poslovanja podjetja.
 4. d) Izvajanje statističnih analiz. Vaše osebne podatke obdelujemo za statistične analize naše spletne strani, ki nam omogočajo optimizacijo spletne strani. Te analize izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja uporabnikom prijazne in učinkovite spletne strani. Obdelava poteka preko našega pogodbenega obdelovalca, ki statistične podatke pridobiva s pomočjo piškotkov (tj. majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vašem računalniku), ki omogočajo ponovno prepoznavanje vašega spletnega brskalnika. Zbrani podatki se obdelujejo v agregirani in anonimizirani obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznika. Takšni podatki nam omogočajo, da našo spletno stran nenehno izboljšujemo in prilagajamo, da čimbolj ustreza potrebam in interesom uporabnikov.
 5. e) Izvajanje digitalnega trženja. Podatke zbiramo s pomočjo piškotkov; obdelava pa poteka preko našega pogodbenega obdelovalca. Vaše osebne podatke bomo za namene digitalnega trženja obdelovali le na podlagi vaše predhodne privolitve, za katero vas bomo prosili, ko boste prvič obiskali našo spletno stran. Privolitev lahko kadarkoli prekličete tako da nas kontaktirate na: dataprotection@si.storck.com.
 6. f) Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, kadar je to potrebno, da se doseže namen obdelave. Več o posredovanju osebnih podatkov si lahko preberete v točki 7. Politike.
 7. g) Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov.
 8. h) Izvedba nagradnih iger. Pri izvedbi nagradne igre neizogibno prihaja do obdelave vaših osebnih podatkov. Te osebne podatke bomo obdelovali le na podlagi vaše privolitve, ki jo lahko kadarkoli prekličete. Podrobnejše informacije o tem, katere podatke zbiramo za posamezno nagradno igro ter roku hrambe, pa boste lahko izvedeli v ločenem obvestilu za posamezno nagradno igro.
5.4. Rok hrambe osebnih podatkov
V tem poglavju opredeljujemo rok hrambe vaših osebnih podatkov. Pri Storck Adria osebne podatke hranimo skladno z določili veljavne zakonodaje in v rokih, ki so podani na seznamu spodaj.
 1. a) zgolj za obdobje, ki je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo (za namene, za katere obdelujemo osebne podatke, si preberite točko 5.3. Politike),
 2. b) za obdobje, ki ga predpisuje zakon (ne glede na področje iz katerega zakonodaja izvira),
 3. c) za obdobje, potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).
 4. d) Osebne podatke, ki jih pridobimo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica z vaše strani. Preklic privolitve lahko podate kadarkoli. Podrobneje o privolitvi in njenem preklicu pa najdete v točki 10. Politike. Podatki, ki jih zberemo na podlagi privolitve, se lahko izbrišejo tudi brez vašega preklica, kadar je izpolnjen namen, za katere so zbrani (npr. podatki, ki nam jih posredujete za sodelovanje v nagradni igri so zbrani na podlagi privolitve. Ko nagradna igra poteče, bodo podatki izbrisani, saj je bil izpolnjen namen, za katere so bili zbrani, tj. izvedba nagradne igre in podelitev nagrade).
Po poteku roka hrambe za določene osebne podatke bomo te osebne podatke izbrisali, tako da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.
6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke skrbno varujemo, da ne bi prišlo do nezakonite ali nepooblaščene obdelave ali dostopa ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Varnostni ukrepi, ki jih izvajamo, so izbrani na podlagi presoje vplivov naše obdelave na vašo zasebnost, upoštevajoč naše tehnološke zmožnosti (upoštevajoč tudi stroške izvedbe posameznega ukrepa).

Med varnostne ukrepe, s katerimi varujemo vaše osebne podatke, štejemo zlasti:
 1. a) Vzdrževanje naše strojne in programske opreme, vključno z rednim posodabljanjem,
 2. b) Izdelava varnostnih kopij, ki so varno shranjene,
 3. c) Uporaba varnega načina spletnega prenosa, imenovan prenos SSL, ki ga lahko prepoznate z dodanim ˝s˝ v URL naslovu (namesto http, se vam izpiše https),
 4. d) Omejitev dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo,
 5. e) Tretje osebe, ki jim posredujemo osebne podatke, skrbno preverimo in nadzorujemo, vključno z izvedbo revizij,
 6. f) Izobraževanje naših zaposlenih, ki pri svojem delu obdelujejo osebne podatke, ter vršenja ustreznega nadzora nad podatki,
 7. g) Pri obdelavi osebnih podatkov izvajamo tako notranje kot zunanje preglede, s katerimi zagotovimo karseda visoko varnost podatkov, ki jih obdelujemo,
 8. h) Za primere kršitev varstva osebnih podatkov smo vzpostavili ustrezne protokole, s katerimi lahko škodo preprečimo ali omejimo.
V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestili Informacijskega pooblaščenca. Informacijski pooblaščenec predstavlja pristojni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji. Več o informacijskem pooblaščencu si lahko preberete na njihovi spletni strani: https://www.ip-rs.si/.

Če bi ob kršitvi varstva osebnih podatkov obstajal sum, da je prišlo do storitve kaznivega dejanja, bomo o tem brez odlašanja obvestili policijo in pristojno državno tožilstvo.

Če bi prišlo do kršitve osebnih podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bomo o takšnem dogodku obvestili brez nepotrebnega odlašanja.
7. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
V določenih primerih lahko vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam, ki so navedene v tem poglavju. Osebne podatke posredujemo zgolj, kadar je to potrebno, da se izpolni namen, za katerega so bili zbrani.

Vsaka tretja oseba, ki ji posredujemo osebne podatke, sme takšne osebne podatke obdelovati zgolj za tiste namene, za katere so bili zbrani. Prav tako je vsaka tretja oseba zavezana k spoštovanju veljavne zakonodaje in določbami te Politike. Naše razmerje s tretjimi osebami pa podrobneje opredelimo tudi s pogodbo.

Tretje osebe, ki jim lahko posredujemo osebne podatke, so navedene na spodnjem seznamu:
 1. 1. Znotraj skupine družb Storck, v okviru katere deluje Storck Adria.
 2. 2. Zunanjim obdelovalcem, ki nam zagotavljajo določene storitve (računovodski servisi, odvetniške pisarne, podjetja, ki zagotavljajo marketinške storitve ipd.).
 3. 3. Kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).
Vaše osebne podatke lahko prenesemo k tretjim osebam (opredeljenim zgoraj) izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), kjer pride do obdelave osebnih podatkov. Pri vsakem prenosu izven Evropskega gospodarskega prostora bomo izvedli posebne dodatne ukrepe, da zagotovimo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov.

Takšne ukrepe predstavljajo predvsem dogovori s tretjimi osebami o vzpostavitvi zavezujočih pravil na področju varstva osebnih podatkov, preverjanje ali je pri tretji osebi vzpostavljen odobreni mehanizem certificiranja, ki ustreza našim standardom varstva osebnih podatkov in sklenitev ustreznih pogodbenih obveznosti, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
8. POVEZAVE DO DRUŽABNIH OMREŽJI
Naše spletne strani namenoma ne vključujejo kakršnihkoli vtičnikov do družabnih omrežji, ki pošiljajo osebne podatke pri nalaganju spletne strani, ampak vsebujejo samo povezave do družabnih omrežji (npr Facebook in Twitter). Pri obisku naših spletnih strani, se torej osebni podatki ne pošljejo družabnim omrežjem. Če pa kliknete na povezavo do družabnega omrežja, pa se lahko nekaj informacij (npr. naziv spletnega brskalnika), posreduje ponudnikom družabnih omrežji – kar velja za vse povezave na spletu. V primeru, da imate uporabniški račun pri kateremu od družabnih omrežji in ste vanj prijavljeni, pa lahko povežejo obisk naše spletne strani z vašim uporabniškim računom na družabnem omrežju. To lahko preprečite z odjavo od uporabniškega račun pred klikom na povezavo. Imejte v mislih, da nimamo nadzora nad vsebino na spletnih povezavah ali nad obdelavo osebnih podatkov na teh povezavah. Namen, obseg zbiranja podatkov, njihova obdelava in uporaba, kot tudi možnosti zaščite vaših osebnih podatkov s strani družabnih omrežji, so na voljo na spletni strani posameznega ponudnika. Neposredne povezave so na voljo tu:
 1. a) Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
 2. c) Twitter: https://twitter.com/en/privacy
 3. d) Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
9. PIŠKOTKI
Ko obiščete našo spletno stran, se lahko zgodi, da se informacije v obliki piškotkov shranjujejo na vaš računalnik. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so poslane s spletnega strežnika v vaš brskalnik in shranjene na trdem disku računalnika. To nam bo omogočilo ponovno prepoznavanje obiska z vašega spletnega brskalnika. Na ta način lahko zagotovimo boljše delovanje spletne strani in na primer izvedemo spletne analize. Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da piškotke sprejmejo avtomatično. Shranjevanje piškotkov v vašem brskalniku lahko izključite, poleg tega pa lahko kadar koli izbrišete piškotke s trdega diska. Želeli bi namigniti, da se brez uporabe piškotkov našo spletno stran lahko uporablja samo v omejenem obsegu. V primeru, da nameravate prepovedati spletno sledenje, lahko preprečite beleženje določenih piškotkov le v vašem brskalniku. Dodatne informacije v ta namen so na voljo preko funkcije za pomoč vašega brskalnika.
10. PRAVICE POSAMEZNIKOV
Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki so opisane spodaj:

10.1. Dostop do osebnih podatkov: od Storck Adria lahko zahtevate informacijo o tem ali obdeluje osebne podatke o vas, in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).

10.2. Popravek osebnih podatkov: od Storck Adria lahko zahtevate, da popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.

10.3. Omejitev obdelave osebnih podatkov: od Storck Adria lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).

10.4. Izbris osebnih podatkov: od Storck Adria lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa).

10.5. Izpis osebnih podatkov: od Storck Adria lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

10.6. Preklic privolitve: kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v točki 2. te Politike. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam Storck Adria zaradi preklica določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.

10.7. Ugovor obdelavi osebnih podatkov: pravico imate ugovarjati k obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (˝profiliranje˝). Ugovor lahko podate na katerikoli način opredeljen v točki 2. te Politike.

10.8. Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Podatke vam bomo posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke ste upravičeni posredovati drugemu upravljavcu po vaši izbiri. Kadar je to tehnično izvedljivo, lahko zahtevate, da se vaše osebne podatke neposredno prenese k drugemu upravljavcu.

Kontakti za izvrševanje pravic:

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te Politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te Politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na kateregakoli od spodnjih kontaktov:
 1. a) e-mail: dataprotection@si.storck.com
 2. b) tel. št.: 01 24 43 750
 3. c) Storck Adria d.o.o., Brdnikova ul 44, 1000 Ljubljana ˝varstvo osebnih podatkov˝.
Imate pravico do vložitve pritožbe zoper nas pri informacijskem pooblaščencu, ki je pristojen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

Celovitost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in redno posodabljanje, je za Storck Adria prioriteta. Prosimo vas, da nam vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na katerega izmed zgoraj opredeljenih kontaktov. V najkrajšem možnem času bomo poskrbeli za popravo oz. dopolnitev vaših osebnih podatkov.

V primeru uveljavljanja katerekoli pravice, lahko od vas zahtevamo dodatne osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov), za namene identifikacije. Dodatne informacije bomo potrebovali le kadar nam informacije, ki nam jih posredujete, ne bodo zadoščale za zanesljivo identifikacijo (npr. če dobimo e-pošto brez podpisa, e-naslova pa nimamo v bazi, vas bomo prosili za dodatne informacije, da lahko ugotovimo ali obdelujemo vaše osebne podatke in izvršimo vašo zahtevo). S tem želimo preprečiti nepooblaščen vpogled ali obdelavo v osebne podatke drugega posameznika, zaradi nezadostne identifikacije.
11. KONČNE DOLOČBE
Pri Storck Adria lahko kadarkoli spremenimo to Politiko. Najnovejša različica te Politike bo vedno objavljena na naši spletni strani. Šteje se, da se strinjate z novo različico te Politike, v primeru da po tem, ko stopi v veljavo nova različica, nadaljujete z uporabo naše spletne strani in drugih storitev, ki jih opredeljuje ta Politika.