Ugodnosti za zaposlene

Ugodnosti, ki jih uživajo Storckovi zaposleni, vključujejo vse od privlačne plače do spodbujanja zdravja pri delu in različnih prostočasnih dejavnosti. S tem bogatim paketom ugodnosti in storitev želimo ljudem, ki delajo za nas, pomagati, da bi dosegli dobro ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.
Naše ugodnosti
Individualna podpora in nadaljnje kvalifikacije pri Storcku

Nadaljnje izobraževanje in kvalifikacije so pomembni stebri strategije našega podjetja. Strokovni in osebni razvoj vsakega zaposlenega v skladu z njihovimi  prednostmi je za Storck zelo pomemben, in to ne le na začetku kariere. Prepričani smo, da je vseživljenjsko učenje ključ do našega dolgoročnega skupnega uspeha.
 

Storck spodbuja zdravje na delovnem mestu

Zdravje naših zaposlenih je za nas še posebej pomembno. Zato Storck na svojih različnih lokacijah vlaga v mnoge ponudbe, ki spodbujajo zdravje. Te vključujejo redno vadbo za hrbtenico in sproščanje, individualne vaje s fizioterapevti ter subvencionirane ponudbe za zdravje in dobro počutje.
 

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem v Storcku

Kot družinsko podjetje si Storck prizadeva, da bi svojim zaposlenim olajšal usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Modeli prožnega delovnega časa nam omogočajo, da lahko upoštevamo različne potrebe.
 

Prostočasne dejavnosti za Storckove zaposlene

Dobra medsebojna komunikacija je tisto, zaradi česar skupina zaposlenih postane vrhunski tim. Zato takšne komunikacije ne spodbujamo le v službi, temveč tudi prek druženja med zaposlenimi in njihovimi družinami v prostem času. Na vsaki svoji lokaciji ponujamo mnoge športne, umetnostne in glasbene dejavnosti.