Pravna obvestila.

STORCK ADRIA d.o.o.

Brdnikova ul. 44
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 (0)1 24437-50
Faks: +386 (0)1 24437-70
E-naslov: info@si.storck.com


Direktorji:
Urša Fečur
Michael Zink

Podatki o registraciji:
Okrožno sodišče v Ljubljaništ. reg. vpisa 1/36786/00,
osnovni kapital: EUR 27.958,60

Matična številka: 1765779
ID DDV: SI 22349456

Copyright:
© Copyright 2007 AUGUST STORCK KG, Nemčija

Vse pravice pridržane. Vsa vsebina na spletnih straneh, vključno s slikami, besedilom, grafično podobo ter njihovo kombinacijo so lastnina podjetja AUGUST STORCK KG in so avtorsko zaščitene.

Posledično je nepooblaščenim osebam prepovedano vsako kopiranje, distribucija ali spreminjanje za komercialne namene ali za namene predstavitve.

Zaščitni znaki:
Če ni drugače navedeno, so vsi zaščitni znaki na spletni strani Storck last podjetja AUGUST STORCK KG.

Uporaba:
Vsaka uporaba kateregakoli materiala iz Storck spletne strani mora biti pisno dovoljena s strani podjetja AUGUST STORCK KG.

Realizacija spletne strani:
Elephant Seven Hamburg GmbH s pomočjo Markenmacherei Pahnke, Hamburg, Nemčija.